متقاضی مسکن هست؛ قدرت خرید نیست

گروه اقتصادی ـ رییس اتحادیه بنگاه‌داران مسکن شهرستان قزوین اعلام کرد: رکود ناشی از تورم بر بازار مسکن سایه انداخته است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل