گذری بر مغازه‌های تاکسیدرمی شده اولین پاساژ شهر

اولین پاساژ قزوین که روزگاری مرکز اصلی شهر و محل تجمع خیاطان بوده است، این روزها در خاموشی به سر می‌برد و تنها چند پیرمرد عاشق خیاطی آنجا دور از همهمه و شلوغی شهر گذران زندگی می‌کنند و نگران هستند که بعد از مرگشان چه کسی جای آن‌ها را خواهد گرفت.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل