مدیر پاسخگوی قزوین در سال ۹۷ چه کسی بود؟

استاندار قزوین در آخرین روزهای سال در برنامۀ تلویزیونی بی‌حاشیه سیمای قزوین، گفت مدیرانی که از رسانه‌ها دوری می‌کنند ضعف‌هایی دارند که نمی‌خواهند هویدا شود. اما ما در این گزارش تلاش کردیم از خبرنگاران استان بپرسیم که از نظرشان رسانه‌ای‌ترین مدیران استان کدام مدیران بودند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل