۱۵۰۰ نیروی امدادی در آماده باش کامل، سوخت رسانی سیار در راه ها

قدرت الله مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل کمبود جایگاه سوخت رسانی در محور قزوین به رشت در ستاد خدمات سفر مقرر شد نسبت به سوخت رسانی سیار اقدام شود.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل