بهار کوچه‌های شهدا!

امروزه خیلی از کوچه‌ها و بعضا بن‌بست‌های شهرمان به نام صاحبان پلاک‌های گمشده‌ای است که یک روزی برای اینکه درس ایستادگی در مقابل تجاوز را به دشمنان این سرزمین، مشق کرده باشند، شناسنامه‌هایشان را دستکاری کردند که بزرگی‌شان را به رخ بکشند و یا بدون خداحافظی با یادگارانشان رفتند که مانع رفتن‌شان نباشند و در نهایت خواستند بی‌نام و نشان باشند که امروزها برای پیدا کردن کوچه‌هایشان هم، خسته نشویم. یعنی ما، این همه خسته‌ایم؟
ارسال شده توسط صفاری | متن کامل