لزوم نقد نهادهای غیردولتی درگام دوم انقلاب!

هفته نامه نسیم قزوین/ درتمام چهل سال قبل ، تریبون‌های مختلف ملی و ایضا تریبون‌های استانی همواره محل نقد و برخی از مواقع تخریب قوای سه گانه به ویژه دولت‌های مختلف بوده‌اند، از شب ‌نامه‌ و بیانیه تا تریبون‌های نماز جمعه، از رسانه‌های مکتوب تا فضای مجازی، اما در این بین شاهد کمترین نقد به قوه قضاییه و عدم نقد جدی نهادهای غیر دولتی بوده‌ایم و سوال اساسی این است که چرا نباید این توفیق و نعمت نصیب همه دستگاه‌ها شود؟.
ارسال شده توسط نسیم قزوین | متن کامل