درجدال لابی‌گری وشایسته‌ سالاری لابی‌گری برنده است

هفته نامه نسیم قزوین/سیده‌ حمیده زرآبادی درگفتگوی اختصاصی با هفته ‌نامه نسیم قزوین:متأسفانه روحانی قول‌های به مردم داد که درآن‌ها چرخش داشت/جذب نیرودرشهرداری قزوین باید از طریق فراخوان صورت گیرد/اگردرسوء‌مدیریت‌ها دخیل باشم ازمردم عذرخواهی می‌کنم/نظراتم ثابت می‌کند که من مستقل هستم یا وابسته /مهندس سیده‌حمیده زرآبادی اولین نماینده زن تاریخ قزوین است؛ وابستگی او به خاندان عارف وسالک شهیرشهرما، آیت‌الله آقاسیدموسی زرآبادی سبب شد تا مردم قزوین به او اعتماد کنند. هرچندهستند افرادی که موفقیت این بانورا به حساب خود می‌گذارند. اما واقعیت چیزدیگری است.
ارسال شده توسط نسیم قزوین | عکس های بیشتر