رئیس جدید سازمان صمت استان قزوین معرفی شد

سعید نبیل به عنوان رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معرفی شد.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل