کتاب «تاریخ کشتی قزوین» منتشر می‌شود

کتاب «تاریخ کُشتی قزوین» بازگو‌کننده تاریخ کشتی قزوین از زمان زورخانه تا زمان معاصر است و عمری ۱۴ ساله برای جمع‌آوری و تألیف آن صرف شده است. این کتاب با حمایت مالی یک سرمایه‌گذار قزوینی در خردادماه سال ۱۳۹۸ به‌چاپ خواهد رسید.
ارسال شده توسط آرمان شهر قزوین | متن کامل