برگزاری نخستین جشنواره فیلم مردمی توسعه ارتباطات روستایی

نخستین جشنواره فیلم ۹۰ ثانیه‌ای «توسعه ارتباطات روستایی» با عنوان «قاب توسعه»، باهدف اطلاع‌رسانی درباره سرعت توسعه ارتباطات در روستاها و تأثیر آن بر زندگی روستائیان و مهاجرت معکوس، از قاب لنز مردم برگزار می‌شود.
ارسال شده توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات | متن کامل