رنگین کمان شیرینی‌های سنتی قزوین در عید نوروز

تنوع شیرینی و خوراکی‌های سنتی در استان قزوین، نشات گرفته از آداب و فرهنگ غذایی مردم این سرزمین است.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل