مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین: ۸۴۵هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به کاهش ۶۳درصدی وقوع حریق در سطح اراضی ملی استان در سال جاری گفت: امسال با آرای فضایی ۸۴۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
ارسال شده توسط باذوق | متن کامل