مدیرعامل شرکت آبفای استان اعلام کرد: وجود ۱۳۰ کیلومتر شبکه فرسوده در قزوین

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: حدود ۵۷۰ هکتار بافت قدیمی، فرسوده و تاریخی به نوعی در مرکز شهر قزوین وجود دارد که حدود ۱۳۰ کیلومتر شبکه فرسوده دارد.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل