معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور: اقتصاد گردشگری در کشور مغفول مانده است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور در قزوین: اقتصاد گردشگری در کشور مغفول مانده است و باید همه دستگاه های تاثیرگذار در این حوزه با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل