رییس کل دادگستری قزوین خبر داد؛ آزادی ۱۰۰زندانی بدهکار قبل از پایان سال ۹۷

رییس کل دادگستری قزوین از آزادی ۱۰۰زندانی بدهکار قبل از پایان سال ۹۷خبر داد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل