استاندار قزوین تاکید کرد؛ سیمای شهری برای استقبال از نوروز آماده شود

زاهدی در نشت شهرداران استان گفت: سیما و فضای شهری برای استقبال از ایام نوروز آماده شود و در این راستا شهرداران در مسیر ساماندهی چهره شهرها تلاش کنند.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل