آتش بی توجهی بر پیکر چهارشنبه سوری

مسئولان و کارشناسان معتقدند که آیین سنتی و قدیمی چهارشنبه سوری به علت بی توجهی و ضعف فرهنگ سازی، نبود قانون و برنامه مدون ، تغییر رویکرد داده و به بستری نا امن در حوزه اجتماعی بدل شده است.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل