بازیابی اعتماد مردم ماموریت اصلی دلسوزان انقلاب //با توجه به اینکه در لایه های از اجتماع شاهد گسست اجتماعی هستیم ، عمیق تر شدن این گسست بسیار خطرناک است؛//شرایط فعلی حاکم بر کشور فرصت مناسبی برای تسویه حساب های انتخاباتی و سیاسی نیست

خوشبختانه در سالجاری دستگاه قضائیه استان ، برخورد با مدیران سوء استفاده کننده در تعدادی از ادارات کل ، فرمانداری ها ، شهرداری ها و .... را آغاز کرد که این برخوردها موجی از امید را در میان مردم در برخورد قاطعانه و بدون تبعیض با سوء استفاده کنندگان ایجاد نمود و مردم را نسبت به ادامه برخورد جدی تر دستگاه قضایی استان با سوء استفاده گران در سال ۹۸ امیدوارتر ساخت. ناگفته پیداست که بخشی از اعتماد از دست رفته مردم با برخورد های قدرتمند ، قانونی و بدون تبعیض دستگا های قضایی و نظارتی ترمیم و بازیابی می گردد اما بخشی از بی اعتمادی و ناامیدی مردم که در نتیجه گفتارهای ناصحیح وهمچنین استفاده نادرست از ارزش های مورد احترام جامعه در جایگاه ها و تربیون های ارزشمند شکل گرفته است نیازمند اصلاح رفتار کنشگران این حوزه ها است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل