رییس کل دادگستری قزوین: حفظ منابع طبیعی به فرهنگ سازی و اهتمام همگانی نیاز دارد

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: تخریب منابع طبیعی، مخاطرات زیادی را برای جامعه بشری به دنبال دارد و باید با فرهنگ سازی و جلب مشارکت همگانی از این سرمایه های خدادادی حفاظت کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل