آیا ساختمان برادر معاون استاندار تخریب می‌شود؟

باید منتظر ماند که ساختمان برادر معاون استاندار چه حکمی دریافت می‌کند و آیا کمیسیون تجدیدنظر استقلال خود را حفظ خواهد کرد؟
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل