قزوینی‌ها به کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» پیوستند

مردم قزوین در آستانه قرارگیری در چهارشنبه پایان سال به کمپین "نه به چهارشنبه سوری خطرناک" پیوستند تا یک جشن آرام و مطابق با آداب و سنن ایرانیان برگزار کنند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | عکس های بیشتر