مانور مشترک یگانهای حفاظت اراضی کشاورزی در استان قزوین برگزار می شود

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: به منظور حفظ آمادگی گشت ها در مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تعطیلات نوروز مانور مشترک خودروی یگان های حفاظت از اراضی کشاورزی استان برگزار می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل