قیمت مصوب میوه شب عید در استان قزوین / پرتقال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و سیب ۶ هزار تومان

قیمت مصوب میوه شب عید در استان قزوین / پرتقال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و سیب ۶ هزار تومان مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین قیمت مصوب پرتقال ۳ هزار و۸۰۰ تومان و سیب را ۶ هزار تومان اعلام کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل