یاد عزیزان سفرکرده در پنج شنبه آخر سال

قزوینی‌ها در پنج شنبه آخر سال و طبق این رسم پسندیده و قدیمی از عزیزان سفر کرده خود با حضور بر سر مزارشان، یاد کردند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | عکس های بیشتر