رئیس جدید دستگاه قضا با متخلفان دانه درشت قاطعانه برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در آئین نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهار داشت: رفتارهای ما در زندگی باید به گونه‌ای باشد که خانواده، مردم و همسایه‌ها به شما اعتماد کنند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل