محمد حسن قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا: محیط تعلیم وتربیت باید سرشار از زیبایی ومحبت باشد.

در بیست و دومین جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا محیط تعلیم وتربیت باید سرشار از زیبایی ومحبت باشد. در تعلیم و تربیت ،اجبار جایگاهی ندارد. سخت گیری زیاد در محیط تعلیم وتربیت، آتش لجاجت راشعله ورمی کند. وی ادامه داد: معلمان و مربیان نیز هم چنین نقش و مسئولیتی دارند و باید با روش های مختلف و بر اساس شواهد و نشانه ها، استعدادهای بالقوه دانش آموزان را شناسایی و کشف کنند و با ابزار مختلف آنها را به فعلیت برسانند و زمینه بروز ظهور و شکوفایی و استعدادهای دانش آموزان را فراهم کنند. قهرمانی نقش معلم و مربی را مهم و تاثیرگذار عنوان و به اصل برنامه ریزی و توجه ویژه به ویژگی ها و نیازهای اساسی مخاطبین اشاره و ابراز داشت: تعلیم و تربیت یک فرایند و جریان است که باید پیوسته و هماهنگ و با تعامل و همکاری همه متولیان انجام شود. قهرمانی همچنین گفت: تعلیم و تربیت کار خطیر و ارزشمند و حساس است و هدف آن رشد و کمال انسان است و از ابزارهای فرهنگی، هنری و ورزشی در جهت تربیت انسان باید بهره برد. قهرمانی در پایان توجه صرف به آموزش و غفلت از جنبه های تربیتی و رشد اخلاقی و تربیت دینی دانش آموزان را آسیب جدی عنوان و تاکید کرد: معلم و سایر دست اندرکاران تعلیم و تربیت باید به رشد فضایل اخلاقی و ارزشی و ارتقای سطح علمی و ارزش های انسان و اسلامی دانش آموزان اهتمام ورزند.
ارسال شده توسط توکلیان | متن کامل