گردان قاطرچی ها به روی صحنه رفت

نمایش کمدی گردان قاطر چی ها کری از گروه هنری نوای پرواز در مجتمع فرهنگی وهنری پیامبر اعظم (ص) اقبالیه به روی صحنه رفت.
ارسال شده توسط تیز بین | متن کامل