فرهنگ ایثار و شهادت، رمز پیروزی ایران اسلامی

به اعتقاد بسیاری از مردم و همچنین دست اندرکاران و مسئولان، رمز پیروزی و استقامت نظام مقابل دشمنان و جبهه استکبار وجود فرهنگ 'ایثار و شهادت' در جامعه اسلامی ایران بوده است.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل