آداب و سنن نوروزی قزوین و ضرورت حفظ آنها

آداب و سنن نوروزی قزوین که نویدبخش تحول و بهار هستند، جلوه ای زیبا از فرهنگ و هویت مردمان این بخش از ایران زمین به شمار می روند و از این رو حفظ و ماندگاری آنها و انتقال شان به نسل آینده ضرورت دارد.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل