مکتب تعزیه قزوین احیا می‌شود

رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی، هنری شورای شهر قزوین در گفتگو با ایمنا مطرح کرد:احیای هنر و فرهنگ اصیل قزوین در سیاست‌های فرهنگی شورای شهر مورد توجه است و به‌طور ویژه به دنبال احیای مکتب تعزیه در قزوین هستیم.
ارسال شده توسط شفافیت | متن کامل