برنامه جدی از شورا و شهرداری قزوین ندیدم/ قزوین یک استان فتنه‌زده است

دبیرجبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی قزوین گفت: من کلیت مجلس فعلی را در تراز انقلاب اسلامی نمی‌دانم، مجلس در تراز انقلاب اسلامی باید یک مجلس شجاع و انقلابی باشد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل