نخستین پیاده‌راه قزوین تا پیش از سال جدید افتتاح می‌شود

شهردار قزوین از افتتاح نخستین پیاده راه شهر قزوین تا پیش از سال جدید خبر داد و گفت: امیدواریم این پیاده‌راه مقدمه‌ای برای سایر پیاده‌راه‌ها در قزوین باشد و بستری فراهم کند تا انسان‌محوری جایگزین خودرومحوری شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل