فضای کسب و کار در استان قزوین مطلوب نیست

قزوین- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: شاخص های فضای کسب و کار از جمله اجرای قراردادها، سرمایه اجتماعی و ثبت مالکیت دراستان مطلوب نیست و باید بهبود یابد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل