قدیمی ترین پیشینه سکونت استان قزوین در غار قلعه کرد

به دنبال انجام اولین فصل کاوش‌های باستان شناختی غارقلعه کرد واقع در منطقه آوج، پیشینه سکونت در توالی بین ۴۰ تا ۲۰۰ هزارسال در این غار پیش بینی می‌شود.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل