۳۰۰ واحد صنعتی خطر پذیر در استان قزوین شناسایی شده است

قدرت الله مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آتش سوزی در یک واجد بزرگ تولید مواد شیمیایی و چسب در شهر صنعتی البرز اظهار داشت: این حریق عصر روز دوشنبه در کارخانه بزرگ تولید چسب در شهر صنعتی البرز رخ داد که به دلیل وسعت حریق و آتش زا بودن مواد نگهداری شده در انبارها مهار آتش ساعت‌ها طول کشید.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل