عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاندرای قزوین در جلسه بررسی وضعیت اتباع خارجی استان :با توجه به فراوانی دغدغه ها و چالش های ذهنی جامعه و نخبگان فکری و ابزاری و گستره پیامدهای حضور اتباع خارجی غیر مجاز آنرا باید یک مسئله اجتماعی تلقی کرد که نیازمند یک برنامه نظام مند و منطبق با منافع ملی است

جلسه بررسی وضعیت حضور اتباع در استان با ریاست حبیبی سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین و مدیران مرتبط به حوزه اتباع خارجی استان در محل استانداری قزوین برگزار شد. در ابتدای این جلسه عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ضمن قدردانی از حضور ریاست و اعضاء جلسه به تشریح موضوع جلسه پرداخت وی همچنین به خطرات و تهدیدهای متصوره ناشی از ورود بی رویه و غیر قانونی اتباع خارجی غیر مجاز اشاره کرد وگفت در حال حاضر قشر عظیمی از اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در کشور حضور دارند
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین | متن کامل