بوئین‌زهرا قطب پرورش دام سنگین استان قزوین

شاپورزاده در خصوص آمار پرورش دام سبک استان قزوین با اعلام اینکه ۹۳۶ هزار و ۵۴۴ رأس دام سبک در استان وجود دارد، تشریح کرد: شهرستان قزوین با ۲۴۶ هزار و ۳۹۱ رأس دام بیشترین میزان دام سبک را به خود اختصاص داده است و پس‌ازآن بوئین‌زهرا با ۲۴۲ هزار و ۲۶۲ رأس، آوج با ۲۳۱ هزار و ۲۰۵ رأس، تاکستان ۹۷ هزار و ۱۷۵ رأس، آبیک ۴۱ هزار و ۱۴ رأس و البرز نیز با ۷۸ هزار و ۴۹۷ رأس دام در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل