استان قزوین رتبه سوم آزادی زندانیان را در کشور کسب کرد

محمدعلی محمدی مدیرکل زندان های قزوین گفت: استان در شاخص بیشترین درصد آزادی به نسبت تعداد محکومان رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل