گردهمایی کنترل و مقابله با سرمازدگی در باغات و مزارع در قزوین برگزار شد

گردهمایی کنترل و مقابله با سرمازدگی در باغات و مزارع در قزوین برگزار شد گردهمایی تخصصی " کنترل و مقابله با سرمازدگی در باغات و مزارع" در جهادکشاورزی قزوین برگزار شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل