برگزاری مسابقه ایده های شهروندی در سطح مدارس قزوین

درافشانی،رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: مسابقه ایده های شهروندی در قالب جشنواره بزرگ شهروندی در ۲۸ مدرسه در مقطع راهنمایی و دبیرستان و مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل