کتاب‌ «هوشنگ» و «خوئینی» از خاطرات ایثارگران منتشر شد

همزمان با ایام بزرگداشت شهدا، دو کتاب «هوشنگ» و «خوئینی» از مجموعه ی خاطرات و سرگذشت شهید انقلابی، ابوالفضل خوئینی و جانباز سرافراز، عمران ثقفی، به قلم حسن شکیب زاده، روزنامه نگار و نویسنده ی حوزه ایثار و شهادت، منتشر شد.
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل