چهل و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین دیروز یکشنبه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل