اولین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری تربیت مدرس برگزار شد

اولین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری تربیت مدرس با حضور مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور با هدف هم‌فزایی تعاملات و انتقال تجربه در امور موسسات پارک‌ها و شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود پارک‌های علم و فناوری کشور برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل