سرانه مصرف آب در قزوین، ۳۴ لیتر بالاتر از میانگین کشوری

سرانه مصرف آب به ازای هر نفر در استان قزوین، ۳۴ لیتر بیش از میانگین کشوری است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل