معاون دادستان قزوین: مراکز غیردولتی بهزیستی امانتدار جان و مال مردم هستند

معاون دادستان قزوین گفت: استفاده از مربیان متعهد و اخلاق مدار در مهد کودک ها و ارائه مشاوره در مراکز بهزیستی بر مبنای اصول دینی و فرهنگ بومی ضروری است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل