برای شرکت در مجمع سالانه؛ داوری به قزوین سفر کرد

سرپرست فدراسیون والیبال روز یکشنبه به قزوین سفر کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل