بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی چالش زیست محیطی بدنبال دارد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی باعث چالش زیست محیطی در استان می شود
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل