نبرد کمان داران با محدودیت ها

رشته تیراندازی با کمان به عنوان یک رشته پرهزینه ، گرچه توانسته در عرصه های مختلف کشوری و آسیایی نام آوران درخشانی داشته باشد، اما ورزشکاران قزوینی به علت پرهزینه بودن تجهیزات و حتی نبود حمایت های مالی برای رفت و آمد به مسابقات مشکلاتی دارند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل