مدیریت یکپارچه به حفظ اراضی کشاورزی استان قزوین کمک می کند

نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت : مدیریت یکپارچه به حفظ اراضی کشاورزی استان کمک می کند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل