همراهی تشکلهای مردم نهاد در صیانت از منابع طبیعی ضروری است

نماینده مردم قزوین ؛ البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت : همراهی و تعامل مردم و تشکلهای مردم نهاد در حفظ و صیانت از منابع طبیعی لاز م و ضروری است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل